Ловци сезираха за нарушения на четири закона при продажба на имот, държавна собственост

  • 21.12.2017
  • Пловдив
  • 16:42 мин.

Членове на Ловно-рибрарско сдружение /ЛРС/ "Съединение 1906" сезираха за нарушаване на четири закона при процедура за продажба на имот, държавна собственост, включващ археологически паметник на културата от Национално значение, извор и горски фонд в местността "Калето" в община Съединение.