Аргументи против Законопроекта за Българската автомобилна камара (сигнатура 854-01-43), внесен за разглеждане в Народното събрание и предстоящият протест на автобусните превозвачи на 14.06.2018 г., свързан със законопроекта.

  • 12.06.2018
  • София
  • 51:59 мин.

Участници: Галя Топалова и Ивайло Константинов – НСАПБ, Магдалена Милтенова и Петър Захариев – БССИТ, Кузман Вълев - КАПБ, и представители на АИКБ, БСК и БТПП.