Примери за успешно гражданско застъпничество и партньорство между НПО и местната власт в три български града: Провеждане на пилотни застъпнически кампании в Плевен, Стара Загора и Бургас

  • 21.01.2016
  • София
  • 54:07 мин.

Представяне на резултатите по проект „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Участници: доц. д.с.н. Огнян Минчев - председател на УС на ИРМИ, преподавател в СУ „Климент Охридски”; Стефан Ралчев - програмен директор на ИРМИ; д-р Георги Методиев - СУ, експерт по проекта, застъпничество и стратегическо планиране; д-р Горан Стойковски - ВТУ, ПУ, експерт по проекта, работа с медиите; Елена Иванова-Кирицова - Сдружение “Развитие на личността и човешките общности”, Плевен; Катя Божикова - Читалище “ЛИК“, Плевен, гражданска мрежа „Плевен – Европейски здравен център на Балканите“, представители на кампанията в Плевен; Мирчо Христов – МАПИЗ; Даниела Димова - Обществен дарителски фонд – Стара Загора, инициативен комитет „Обществен форум за партньорства с местната власт /ОФПМВ/, представители на кампанията в Стара Загора; Виолета Кьосева и Русин Бориславов - Сдружение за демократично образование ФАР, Кампания „Шансове за реализация на младите хора в регион Бургас” , представители на кампанията в Бургас.Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg