Учени от БАН, СУ «Св. Климент Охридски» и Нов български университет ще демонстрират няколко възможни сценарии за развитието на пандемията от COVID-19.

  • 09.03.2021
  • София
  • 53:14 мин.

  • Ще бъде представена нова методология за оценка на продължителността на епидемията от COVID-19 в България. Моделът отчита и ваксинациите, зададени по месечен план. Прогнозите се правят с уеб-базиран инструмент, който може да се използва за практическо прогнозиране на продължителността на пандемията от COVID-19 и на броя на локдауните, необходими за нейното потушаване, а също и за научни изследвания, образователни цели и вземане на решения от здравните органи и власти.
  • Учените ще демонстрират система за предсказване разпространението на световната пандемия, породена от новия коронавирус SARS-CoV-2, базирана на моделите на общи разклоняващи се процеси. Направените прогнози са при различни сценарии и базирани на реални данни и симулационни експерименти. Разработени са ваксинационни политики, целящи елиминиране на епидемичния процес.
  • Ще бъдат представени модели за разпространение на заразата COVID -19, основаващи се на разклоняващи се стохастични процеси без или с имиграция. Тези модели позволяват да се оцени основният „параметър за репродуктивност“, който определя скоростта на разпространение на заразата на основа на ежедневните данни за регистрираните заразени. Моделът предсказва броя на нерегистрираните заразени.

Участници: Проф. Огнян Кунчев - Институт по математика и информатика, БАН, Проф. Марусия Божкова – работи в Факултета по математика и информатика на Софийския университет и в Института по математика и информатика - БАН, Доц.  Димитър Атанасов  - Нов български университет.Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg