Пресконференция на управителите на „Енергоснабдяване“ ООД Димитър Димитров и Валентин Маламов относно „Топлофикация - Шумен“ ЕАД (в несъстоятелност)

  • 07.12.2017
  • Шумен
  • 27:43 мин.