Пресконференция на фермери от община Стамболийски, изпратили жалба до Европейската комисия срещу незаконни кариера и баластриера, унищожаващи природата и земеделието.

  • 12.01.2018
  • София
  • 46:47 мин.

Участници: Златка Дойчевска - фермер; Атанас Мавродиев – фермер, заместник- председател на Общински съвет - Стамболийски; Стоян Кънев - председател на инициативен комитет от Куртово Конаре; Васил Къдринов - Български център за зелена икономика.