Представяне на книгата „Наръчник на изобретателя“

  • 07.12.2017
  • София
  • 44:22 мин.

Това е първо издание на книгата в България, превод от руски. Автори на „Наръчник на изобретателя“ са д-р Олга и Николай Богатирьови, които провеждат курсове по проблемите на систематичната креативност, решаването на изобретателски проблеми и био вдъхновен дизайн в програмите на университети във Великобритания и по света.   Книгата се основава на Теорията за решаване на изобретателски задачи (ТРИЗ), и на Био ТРИЗ, която обединява закони от живата природа в процеса на вземане на решения. Наръчникът е „набор от универсални правила, които следва да се взимат предвид при решаването на какъвто и да е проблем, даже ако той изглежда нерешим“.   Участници: д-р Олга Богатирьова и д-р Венцислав Стоев.