Представяне на резултатите от изпълнението на проект „Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение”,

  • 03.08.2021
  • София
  • 51:46 мин.

Проектът e подпомогнат от ЕСФ по Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси, по процедура Равни шансове, номер на договора: BG05M9OP001-2.011-0002-C02.

         Предложеният проект стъпва на разбирането, че хората с увредено зрение се нуждаят от адекватна подкрепа, чиято цел не трябва да бъде да гарантира един социален минимум, а да създаде възможности за пълноценен и удовлетворяващ социален, професионален и културен живот. Обща цел на проекта е активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост на хората с увредено зрение. С настоящата пресконференция екипът желае да сподели резултатите от своята дейност в посока предоставяне на услуги и подкрепа на деца и възрастни с увредено зрение с цел подобряване на тяхната социализация, стремеж към здравословен живот и активно участие във всички аспекти на живота на общността, както и на услуги и подкрепа на лица с увредено зрение и членове на техните семейства за получаване на необходимите умения и възможност за търсене и започване на работа.

 Координатор на проекта е Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение.Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg