Начало на проект в подкрепа на търсещи международна закрила в България

  • 01.02.2016
  • София
  • 25:02 мин.

Четирите организации стартират изпълнението на проекта „Подпомагане процеса на първоначална адаптация на търсещи международна закрила чрез социална медиация, образователни дейности и психологическа помощ, и правно консултиране”. Основната цел на проекта е да предостави комплекс от услуги, които да улеснят и насърчат социалната и културна адаптация в приемащото общество. Услугите са насочени към граждани на трети страни, кандидатствали за една от формите на международна закрила: статут на бежанец или субсидиарна закрила.