2021 година между равносметката и прогнозите.

  • 04.01.2021
  • София
  • 1:22:07 мин.

- Глобалната политическа промяна през 2020 г. - ориентир за 2021 г.;

- Новите технологии и надпреварата за усвояване на Космоса.

Участници: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова - преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър " и ЮЗУ "Неофит Рилски", доц. д.ик.н. Георги Чанков - преподавател в УНСС, и Борис Манов – докторант.Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg