Представяне на Националната пациентска организация „Лечение с хомеопатия”: потребност, мисия, цели, дейности. Искане за отмяна на чл.167 ал.2 от Закона за здравето, регламентиращ правото да се практикува хомеопатия.

  • 11.08.2019
  • София
  • 1:03:49 мин.

л.167 ал.2 от Закона за здравето, регламентиращ правото да се практикува хомеопатия:

“Право да практикуват хомеопатия имат български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионално направление "Медицина" или "Дентална медицина".

-         Какви са истинските цели на тази разпоредба?

-         Чии интереси защитава тя?

-         Кои експерти са подготвили този документ?

-         Какво е отношението на обществото: държавни институции, съсловни и пациентски организации, медии, интелектуален елит на нацията?

-         Кой носи отговорност за нанесените щети?

Действия, които организацията ще предприеме за отмяна на разпоредбата.

Участници: Виктор Попов - председател на Националната пациентска организация Лечение с хомеопатия”, Маринела Вушева – заместник -председател, и Ана Попова – заместник-председател.Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg