Законът за частните съдебни изпълнители и тежките последствия, породени от него

  • 23.08.2016
  • София
  • 55:43 мин.

Асоциацията за защита на длъжника Акценти: 1. ЗЧСИ е противоконституционен и не може да съществува в правното пространство. Мотиви. 2. В ГПК не съществува термин "Частен съдебен изпълнител". 3. ЧСИ са в тежък конфликт на интереси по повод дарения от конкретни ЧСИ на Софийския районен съд. 4. Защо една частна структура получава съдействие от МВР? 5. Защо Главният съдебен инспектор и министърът на правосъдието извършват "проверките" си препращайки сигналите срещу ЧСИ на самите ЧСИ за проверка и отговор? 8. Защо ВКС отказва да признае решенията на съда и изпълнението на запори и конфискации при участието на една очевидно противоконституционна "съдебна" структура? 9. Генерира ли законът създаване на ОПГ с участието на държавни съдебни институции, частни лица и противоконституционни образувания? 10. Европейското законодателство е наднационално и е задължително за всички български съдебни органи. У нас това не се изпълнява. Ще бъдат представени и конкретни примери за нарушения и престъпления, свързани с Конституцията и ГПК.