Достиженията на историческата наука и преподаването на история в българските училища.

  • 05.02.2018
  • София
  • 49:13 мин.

Участници: доц. д-р Даниел Вачков – директор на Института, специалист по стопанска история на XX в.; проф. Илия Илиев – специалист по средновековна българска история и обща история; гл. ас. д-р Димитър Христов – специалист по Българско възраждане