Представяне на резултатите от изпълнението на проекта „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)

  • 28.09.2021
  • София
  • 53:13 мин.

Реализацията  на проекта е  свързана с изграждане на Национален портал за пространствени данни, с оглед изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).   

 В рамките на проекта е изграден и внедрен  Национален портал за пространствени данни (НППД), заимстващ добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС, стабилен, лесно използваем, осигуряващ бърз достъп в машинно-четим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни. Порталът  осигурява възможност на органите на публична власт, които със силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни във връзка с осъществените от тях правомощия и предоставят публични услуги, да имат взаимен достъп до поддържаните от тях масиви от данни, свързани с пространствена информация и законоустановените услуги за работа с тях.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ.Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg