NGOREFINE - Подобряване на правната рамка на НПО в България

  • 18.10.2015
  • София
  • 31:57 мин.

Ще бъдат представени внесените в НС предложения за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Промените предвиждат прехвърляне на регистрацията на неправителствените организации от окръжните съдилища в Агенцията по вписванията, което ще повиши тяхната публичност и прозрачност. В момента регистрацията се осъществява по процедура, която е приета през 1949 г., а годишно за такси, свързани с регистрация и удостоверяване на самоличността пред институциите, неправителственият сектор у нас дава над 2 милиона лева. Участници: д-р Тони Димов, доц. Иво Христов и Деляна Досева от Центъра за оценка на законодателството.