България - средище между Изтока и Запада.

  • 02.01.2018
  • София
  • 40:56 мин.

Участници: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова - преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” и ЮЗУ „Неофит Рилски”, доц. д-р Георги Чанков - преподавател в УНСС, и Кольо Парамов - финансов експерт.