Силистра - екологичен плавателен съд

Силистра (25 ноември 2021) В Силистра бе представен първият български демонстрационен плавателен съд HydRUforce с хибридно задвижване на база слънчева енергия - батерия - водородна горивна клетка. Плавателният съд е създаден от научен екип на Русенския университет с участие на учени от БАН и Техническия университет в София и в партньорство със Силистренската и Русенската община  по Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия на транспорта и бита“ (Е плюс), финансирана от Министерството на образованието и науката и с допълнителен финансов ресурс от Русенския университет. Пресфото-БТА снимка: Пеню Николов (ПК)

Източник: БТА