Благоевград - роботи - работа с деца

Благоевград (24 ноември 2021) Роботите Нао и Емо помагат в Центъра по логопедия към Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" към Югозападния университет "Неофит Рилски" при логопедични сесии с деца с проблеми със слуха или развитието на речта. Роботите са свързани помежду си и разиграват различни сценарии, заедно с децата.​ Работата с деца ще продължи шест месеца и е част от проучване на екип от Югозападния университет "Неофит Рилски" и Института по роботика към БАН, което да проследи възможността да се приложат роботи в логопедичната практика. Пресфото-БТА снимка: Десислава Велкова (ПК)

Източник: БТА