Видин - конкурс - „Старинните къщи на Видин“

Видин (24 ноември 2021) Две видински младежки организации обявиха конкурс за фотография и рисунка на тема „Старинните къщи на Видин". На снимката: На снимката: Къщата на Иван Хадживълчев. Пресфото БТА снимка: Ирена Данаилова (ПБ)

Източник: БТА