БМЧК - годишнина - пощенска марка

София (14 октомври 2021) Българският младежки Червен кръст отбеляза 100 години от създаването си с церемония за валидирането пощенска марка в блок. На снимката: от ляво надясно Стели Джамбазова, председател на БМЧК , Христо Григоров, председател на БЧК, Деян Дънешки, изпълнителен директор на "Български пощи" и Жаклина Симова, художник на пощенската марка. Пресфото – БТА снимка: Асен Тонев (ХК)

Източник: БТА