Служебно правителство - отчет

София(15 септември 2021) Служебният министър-председател Стефан Янев и членовете на Министерския съвет представиха пред медиите отчет за дейността на служебното правителство в Гранитна зала на МС. Пресфото-БТА снимка: Цветомир Петров(ВШ)

Източник: БТА