Народно събрание - комисия - заседание

София (14 септември 2021) В сградата на Народното събрание се проведе заседание на комисията по дигитализация, електронно управление и информационни технологии. На снимката: Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) и Красимир Симонски, председател на Държавна агенция "Електронно управление". Пресфото – БТА снимка: Христо Касабов (ПК)

Източник: БТА