Пловдив - БЧК - център - подкрепа

Пловдив (23 февруари 2021)В сградата на БЧК - Пловдив официално беше открит Контактен център за психосоциална подкрепа. Центърът ще оказва помощ на хората по време на пандемията от COVID-19. Пресфото-БТА снимка:Владимир Янев(ВШ)

Източник: БТА