Коронавирус - предпазни средства

София (14 януари 2021) Възрастен мъж се е екипирал с предпазни средства - защитни очила, маска на лицето и ръкавици срещу разпространението на COVID-19. Пресфото - БТА снимка: Христо Касабов (ПК)

Източник: БТА