Хасково - църковно настоятелство - избори

Хасково(22 ноември 2020) Избори за църковни настоятелства провеждат днес всички храмове на територията на Хасково, както и църквите в цялата Пловдивска епархия. С тях ще бъде определен 6-членен състав на настоятелството, което ще управлява църквата в следващите 4 години. В изборите могат да участват всички български православни християни, членове на енорията навършили 30 години. Църковните настоятели се избират с мнозинство на повече от половината от присъстващите избиратели, а вотът е таен. Едновременно с вота за църковното настоятелство се избира и 5-членна проверителна комисия, която след утвърждаването на новоизбраните настоятели, има задачата да провери проходно-разходната част на църквата за времето, през което е служило старото църковно настоятелство. На снимката: Гласуване в катедралния храм на Хасково "Свето Успение Богородично". Пресфото-БТА снимка: Ники Матанов(ВШ)

Източник: БТА