Село Конево - селищен събор

Село Конево (18 октомври 2020) Млади и стари жители на исперихското село Конево, както и добруджанци-преселници от региона взеха участие във фолклорния събор и годишнината от Крайовската спогодба, организирани от местното кметство и народно читалище "Нов живот-1940". Пресъздадена беше възстановка на преселването на бежанците от севернодобруджанското село Караманкьой, Тулчанска околия. Село Конево отново попада в границите на България след връщането на територията на Южна Добруджа през Втората световна война. През есента на 1940 година в селото се заселват бежанци от севернодобруджанското село Караманкьой, Тулчанска околия. Настаняват се в порутени и изоставени къщи. Броят им е бил около 350 души. Всички са източноправославни християни. Крайовската спогодба е договор, подписан в град Крайова на 7 септември 1940 г., между Царство България и Кралство Румъния, по силата му 68 000 българи от северната част се преселват на юг, Румънските власти им разрешават да се преселят единствено с това, което са можели да носят, и със своите стада. Пресфото-БТА снимка:Мехмед Азиз(ВШ)

Източник: БТА