Народно събрание - заседание

София (22 май 2020) Парламентът проведе пленарно заседание в сградата на Народното събрание. Пресфото - БТА снимка: Минко Чернев (ПК)

Източник: БТА