Околна среда - координационен център - представяне

София (13 февруари 2020) Представители на парламентарната Комисия по околната среда и водите представиха Националния координационен център, изграден в Министерството на околната среда и водите. Центърът ще координира работата на институциите по контрола върху дейностите по управление на отпадъците, водните ресурси и качеството на атмосферния въздух. Пресфото - БТА снимка: Христо Касабов (ПК)

Източник: БТА