Бургас - Художествена академия - арт терапия – изпит

Бургас (13 февруари 2020) Филиалът на Национална художествена академия в Бургас, проведе изпит на първия випуск по магистърската програма на специалността „Арт терапия”. Програмата е фокусирана върху проучвания и изследвания, насърчаващи развитието в тази област на базата на интензивна практика по изкуство, арт терапевтична теория и практика, съвременни подходи към психологическото развитие и природата на креативността. Пресфото - БТА снимка:Тодор Ставрев(ВШ)

Източник: БТА