Форум - социално предприемачество

София (3 декември 2019) В "Изложбена зала-ЦУМ" - София бе открит Втория регионален форум за социално предприемачество. В рамките на форума се проведе и базар на фирмите производителки. Пресфото-БТА снимка: Владимир Шоков (ПК)

Източник: БТА