Велико Търново - Световен ден за борба със СПИН - кампания

Велико Търново (2 декември 2019) Здравно-образователна кампания, под надслов „На хорото се хвани, СПИН така не се лови!“ бе организирана във Велико Търново по случай Световния ден за борба със СПИН. Пресфото-БТА снимка: Даниел Йорданов (ПК)

Източник: БТА