Язовир Студена - Перник - воден режим

Язовир Студена (8 ноември 2019) В и К" - Перник предлага въвеждане на воден режим от 18 ноември за всички населени места, които се водоснабдяват от язовир "Студена". Чешмите ще текат всеки ден само от 16,00 ч. до 22,00 ч. на живеещите в градовете Перник и Батановци и селата Големо Бучино, Люлин, Дивотино, Мещица, Витановци, Ярджиловци, Богданов дол, Черна гора и Лесковец. При условие, че няма дъжд, този график е предвиден да остане в сила до април. Нивото на водоема към 7 ноември е 5,655 млн. куб.м при максимален 25,2 млн. куб.м. Притокът е 29л/сек., разходът е 829 л/сек. Загубите са 80 л/сек. Режим на водата на населените места, снабдяващите се от язовира е бил въвеждан и през 1993г. На снимката: Река Струма се влива в язовира. Пресфото-БТА снимка: Владимир Шоков (ВШ)

Източник: БТА