Бургас - пеликани - миграция

Бургас (10 октомври 2019) Започна есенната миграция на розовите пеликани, които преминават над Бургас. Орнитолозите казват, че по пътя Виа Понтика, който преминава през Поморийското езеро, Атанасовско езеро и езерото Вая, на ден прелитат десетки хиляди птици. Пресфото-БТА снимка: Тодор Ставрев (ПК)

Източник: БТА