Горна Оряховица - "Младежко техническо творчество" - изложение

Горна Оряховица (9 октомври 2019) За четвърти път млади изобретатели от цялата страна представиха своите разработки на изложението "Младежко техническо творчество" в Спортната зала "Никола Петров" в Горна Оряховица. Участие в тридневния форум, са заявили 46 екипа от техническите университети и от профилираните гимназии по електроника, механика и електротехника в страната. Пресфото-БТА снимка: Даниел Йорданов (ЕД)

Източник: БТА