МВР - нови автомобили - връчване

София (12 юни 2019) Церемония за връчване на ключовете на нови автомобили на областните дирекции на МВР и на жандармерийските подразделения в страната се проведе в Дирекция „Жандармерия“. Пресфото-БТА снимка: Цветомир Петров (ЕД)

Източник: БТА