Дома на Европа - дискусия

София (15 май 2019) В Дома на Европа се проведе дискусия "Водещите кандидати в Европейските избори". Пресфото - БТА снимка: Минко Чернев (ЕД)

Източник: БТА