Велико Търново - Учредително събрание и Търновска конституция - експозиция

Велико Търново (15 април 2019)В музея "Възраждане и Учредително събрание" се откри експозицията "Учредителите. Търново и българската държавност" - за 140-та годишнина от Учредителното събрание и Търновската конституция. Пресфото - БТА снимка: Владимир Шоков (ПК)

Източник: БТА