Национална система 112 – Европейски ден - отбелязване

София (11 февруари 2019) Процесът по приемане и предаване на постъпил на тел. 112 сигнал от човек със слухово и/или говорно увреждане беше представен в сградата на "Национална система 112", където се отбеляза Европейския ден на телефон 112. Пресфото – БТА снимка: Цветомир Петров (ВШ)

Източник: БТА