Залез

София (10 февруари 2019) Красив залез с врани на дърветата в Борисовата градина. Пресфото - БТА снимка: Владимир Шоков(ВШ)

Източник: БТА