БДЖ - изложба

София (8 ноември 2018) В сградата на Централна жп гара София бе открита художествена фотоизложба на тема „130 години железници в България“. Експозицията показва различни моменти от историята на българските железници, запечатани в 70 фотографии. Пресфото – БТА снимка: Христо Касабов (ПК)

Източник: БТА