Цвета Караянчева - комисия по правни въпроси

София (8 ноември 2018) Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева (в средата) представи на заседание на Комисията по правни въпроси мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, свързан с предоставяне на всеобхватна и широка защита на жените и децата - жертви на домашно насилие и всички форми на агресия срещу тях. Пресфото - БТА снимка: Асен Тонев (ПК)

Източник: БТА