Училище - спорт

София (11 октомври 2018) В топлия есенен ден, ученици в черно-бели спортни екипи тренират на двора в час по физическо възпитание. Пресфото-БТА снимка: Владимир Шоков (ВШ)

Източник: БТА