Израел - ежедневие - Божи гроб

Ерусалим (13 юни 2018) Ежедневие в Ерусалим. На снимката: Църква „Възкресение Христово“ Божи гроб. Пресфото-БТА снимка: Владимир Шоков (ПК)

Източник: БТА