Пловдив – арт инсталация

Пловдив (16 май 2018) Артистична инсталация, Пространство на словото - "Слово и рисунка, светлина и звук" бе подредена в центъра на Пловдив в дните, преди празника на славянската писменост. Тук са показани всички азбуки и документи свързани с нашата култура и книжовност.. Пресфото – БТА снимка: Владимир Янев (ПК)

Източник: БТА