Парламент - заседание - Пламен Георгиев - избор

София (8 март 2018) На проведеното заседание, парламентът избра Пламен Георгиев (дясно) за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Пресфото-БТА снимка: Цветомир Петров (ПК)

Източник: БТА