(Пре)моделирай България - конференция

София (12 октомври 2017) Международна конференция на тема "(Пре)моделирай България, (Пре)моделирай Европа" се проведе в София Хотел Балкан. Тя във връзка 10-годишнината от присъединяването на България към ЕС. На нея бяха обсъдят предизвикателствата пред страната и Европа през този период, както и конкретни решения за преодоляването им. На снимката: зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев (ляво), зам.-председателят на НС Нигяр Джафер (третата отляво) и зам.-председателят на БСП Деница Златева (втората отляво). Пресфото - БТА снимка: Минко Чернев (ПК)

София (12 октомври 2017) Международна конференция на тема "(Пре)моделирай България, (Пре)моделирай Европа" се проведе в София Хотел Балкан. Тя във връзка 10-годишнината от присъединяването на България към ЕС. На нея бяха обсъдят предизвикателствата пред страната и Европа през този период, както и конкретни решения за преодоляването им. На снимката: зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев (ляво), зам.-председателят на НС Нигяр Джафер (третата отляво) и зам.-председателят на БСП Деница Златева (втората отляво). Пресфото - БТА снимка: Минко Чернев (ПК)

Източник: БТА