Здраве и безопасност на работното място – конференция

София (12 октомври 2017) В ИЕЦ се откри четвърта годишна конференция „Здраве и безопасност на работното място 2017“. Организатор е индустриален клъстер "Средногорие". Участниците бяха поздравени от заместник – министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Пресфото - БТА снимка: Асен Тонев(ВШ)

София (12 октомври 2017) В ИЕЦ се откри четвърта годишна конференция „Здраве и безопасност на работното място 2017“. Организатор е индустриален клъстер "Средногорие". Участниците бяха поздравени от заместник – министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Пресфото - БТА снимка: Асен Тонев(ВШ)

Източник: БТА