Летище София - годишнина

София (13 септември 2017) На „Летище София“  бе отбелязан 80-годишния юбилей на летището. Пресфото - БТА снимка: Минко Чернев (ПК)

София (13 септември 2017) На „Летище София“ бе отбелязан 80-годишния юбилей на летището. Пресфото - БТА снимка: Минко Чернев (ПК)

Източник: БТА