Ново село - военнополицейско учение

Ново село (13 септември 2017) Във военно-учебна база „Ново село” се проведе последният етап от военнополицейското учение „Отвъд хоризонта 2017”. Командно-щабното учение „Отвъд хоризонта 2017” е част от подготовката на декларираната пред силите за отговор на ЕС рота „Военна полиция”. Пресфото-БТА снимка: Величко Димитров (ПК)

Ново село (13 септември 2017) Във военно-учебна база „Ново село” се проведе последният етап от военнополицейското учение „Отвъд хоризонта 2017”. Командно-щабното учение „Отвъд хоризонта 2017” е част от подготовката на декларираната пред силите за отговор на ЕС рота „Военна полиция”. Пресфото-БТА снимка: Величко Димитров (ПК)

Източник: БТА