Добрич – воден цикъл – първа копка

Добрич (17 юли 2017)  Министърът на околната среда и водите Нено Димов(средата) и кмета на града Йордан Йорданов (дясно) присъстваха на официалната церемония „Първа копка по проект № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 „Интергиран проект за подобряване на водния цикъл в Добрич – Фаза-1”. Общата стойност на проекта е 11 901 132 лева, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”и е най – мащабния до момента реализиран от Община Добрич. Пресфото-БТА снимка Григор Маринов (ВШ)

Добрич (17 юли 2017) Министърът на околната среда и водите Нено Димов(средата) и кмета на града Йордан Йорданов (дясно) присъстваха на официалната церемония „Първа копка по проект № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 „Интергиран проект за подобряване на водния цикъл в Добрич – Фаза-1”. Общата стойност на проекта е 11 901 132 лева, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”и е най – мащабния до момента реализиран от Община Добрич. Пресфото-БТА снимка Григор Маринов (ВШ)

Източник: БТА